dissabte, 2 de febrer de 2008

El Llibre dels Fets del rei en Jaume

Avui es compleixen 800 anys del naixement del rei Jaume I el Conqueridor (Montpeller, 1208 - València, 1276), una de les figures més destacades de la història de la Corona d'Aragó.

Fent-me ressò d'una iniciativa d'altres blocaires, extrec un fragment del Llibre dels Fets, llibre que narra, de forma autobiogràfica, la vida del rei Jaume I. El fragment que he escollit explica la ferida que pateix al front durant la conquesta de València:

"E nos que·ns en tornavem ab los homens volvem nos contra la vila a esguardar los sarrains, que havia la companya gran de fora, [e] I balester tirá·ns, e de part lo capel de sol e·l batut doná·ns en lo cap ab lo cayrel prop del front. E Deus que ho volch no trespassá lo test, e exí·ns be a la maytat de la testa la punta de la sageta. E nos, ab ira que·n haguem, donam tal de la ma en la sageta que trencam la, e exia·ns la sanch per la cara a enjus; e ab lo mantel de sendat que nos aduyem torcavem nos la sanch e veniem rient per tal que la ost no se·n esmayás. E entram nos en en I reyal que nos posavem, e engrossá·ns tota la cara e·ls uys, sí que del uyl de la part en que nos erem ferit no poguem veer per IIII o per V dies. E quan la cara nos fo deximflada cavalgam per tota la ost per tal que la gent no fos tota desconortada".